18" Crash Cymbal, Dark Energy

18" Crash Cymbal, Dark Energy

Mfg. by Paiste

Sizes
18"
Model No.
4801418